IZOLATÉRSKÉ PRÁCE

Kvalitně zpracovaná hydroizolace střechy zvyšuje životnost celé stavby

Dobře provedené zastřešení budovy je klíčové pro celkovou funkčnost objektu. Nesprávné provení nebo špatně navržená střecha může zvýšit náklady na opravy a údržbu po dobu její životnosti. Proto je důležité s odborníky prokonzultovat a navrhnout nejvhodnější řešení zastřešení v návaznosti na vhodný hydroizolační systém. 

Izolatérské práce provádíme ruku v ruce s pokrývačskými službami již vice jak 15 let.

 

V rámci rekonstrukcí i novostaveb provádíme pokládku asfaltových modifikovaných  pásů, dále také aplikaci měkčeného PVC, případně TPO/FPO – flexibilní polyolefíny, okrajově EVA (Ethylenvinylacetát) a další.

Trend dnešní doby je více nakloněn projektování budov s plochou nebo jen lehce zešikmenou střechou a to z důvodu architektonického vzhledu a také rozšířených možností prí rozdělování vnitřního prostoru. Realizujeme ploché a lehce zešikmené střechy obytných a panelových domů, administrativních a obchodních budov, ale také menších rozsahů rodinných domů, altánů, teras a garáží, dále také jezírka, bazény, technické objekty a objekty, které potřebují izolovat od vnějších vlivů. 

Kvalitní izolace u všech typů střech má rozhodující význam pro zajištění dlouhodobé funkčnosti objektu.